Reklamacije

Opis procedure za rešavanje reklamacija kupaca

Postupak obuhvata sledeće aktivnosti:

 1. Prijem i evidentiranje reklamacije korisnika
 2. Obrada podataka iz reklamacije
 3. Odobrenje za rešavanje reklamacije
 4. Obrada troškova reklamacije
 5. Verifikovanje i zaključivanje reklamacije

Q: Šta sve spada u reklamacije klijenata?
A: U reklamacije klijenata spadaju:

 • Primedbe na neizvršavanje ugovornih obaveza (npr. kašnjenje u isporuci)
 • Nezadovoljstvo korisnika isporučenim tehničkim rešenjem (proizvod ili usluga koja je isporučena nije u skladu sa inicijalnim zahtevom korisnika)
 • Primedba na rad tima ili pojedinca (npr. Servisni centar nije otklonio kvar na uređaju u propisanom  roku)
 • Primedbe na kvalitet ophođenja i komunikacije sa zaposlenima kod  korisnika (npr. neljubaznost, nepružanje informacija ili davanje netačnih informacija)
 • Reklamacija može da bude i primedba potencijalnog korisnika, koji još uvek nije kupio proizvod / uslugu (npr. kašnjenje u predaji ponude).


Q: Šta ne spada u reklamaciju?
A: U reklamacije korisnika ne spadaju  prijave kvarova i zahtevi koji su obuhvaćeni ugovorima o održavanju. 

Q: Kako mogu da prijavim reklamaciju?
A: Kanali pristupa Centru za reklamacije korisnika su:

 1. e-mail:  reklamacije@tehnoring.rs
 2. Telefonski broj maloprodajnog objekta 011/2687900
 3. Call Centar 011 2-687-687, ukoliko se radi o reklamaciji vezanoj za Internet kupovinu
 4. Poštanska adresa: Gospodara Vucica 126/5, Beograd


Q: Koja su osnovna pravila postupka?
A: Pri rešavanju reklamacija klijenata mora se znati sledeće:

 • Prigovor koji dostavlja korisnik dobija status reklamacije tek po odluci nadležne osobe. Tehnoring zadržava pravo da ne usvoji svaki prigovor.
 • Korisnici čiji prigovor ne bude usvojen biće blagovremeno informisani i dobiće obrazloženje o razlozima odbijanja.
 • Korisnik mora da dostavi prigovor propisanim kanalima, inače on neće biti propisno evidentiran.
 • Prigovor mora da sadrži dovoljno relevantnih podataka da bi odgovorni mogli da donesu odluku o prihvatanju (ili odbijanju) istog.
 • Korisnik čiji je prigovor dobio status Reklamacije biće blagovremeno informisan o roku koji je određen za rešavanje, kao i kada je proces završen.

 

 

 

Tax-free
MALOPRODAJNI OBJEKTI

Developed by Codeion

Copyright © 2016 Tehnoring. Sva prava zadržana.
Uslovi korišćenja | Politika privatnosti